Hladnjak auto klime

Ispravna auto klima za ugodnu vožnju

Cjelokupni sustav klime u svakom vozilu sastoji se od više različitih dijelova. Ako samo jedan od njih nije ispravan, to se može manifestirati brojnim problemima, a najveći će biti onaj da neće biti nikakvog rashlađivanja. Za rashlađivanje je hladnjak auto klime svakako najvažniji dio i jedan od onih za koji se često ispostavi da je glavni uzročnik kvara.

On se nalazi iza kompresora i jedinstvenog je izgleda tako da ga je teško zamijeniti s nekom drugom komponentom. Po njegovoj površini može se vidjeti mnoštvo mikronakanala. Najčešće je izrađen od aluminija, a određeni dijelovi su od lima.

Rad rashladnog sustava automobila

Hladnjak auto klime je svojevrsni konverter topline. U njega dolazi topli plin i zadatak hladnjaka automobilske klime je da ga rashladi. Tijekom tog rashlađivanja plina se on pretvara u tekućinu.

U takvom stanju odlazi dalje do isušivača vlage pa nakon toga u ekspanzijski ventil. Ovdje se taj plin u tekućem stanju pretvara u mješavinu plina i tekućine.

Slični postovi: