Promotivni materijali

To je percepcija koju biznis stvara u glavi potrošača kao superiornijeg nad konkurentima, neštedljivog ili kupca na prijateljski način.  Entiteti distribuiraju određene predmete poput torbi koje sadrže logotipe, olovke, kišobrane; svi prilagođeni u njihovo ime da žude za prepoznavanjem kupaca.  …

USB ključevi veći su iznutra

USB ključevi postali su gotovo nezaobilazan predmet danas, jer nude jednostavnu, privatnu i sigurniju opciju prenošenja podataka od, na primjer, spremanja u oblaku. Kompatibilni su sa svim operacijskim sustavima na tržištu danas, a njihovo korištenje jednostavno je i poprilično intuitivno